КНП “Центральна міська лікарня” РМР

Наша адреса:

м. Рівне, вул Мірющенка, 25а

КНП “Центральна міська лікарня” РМР

Для довідок:

(0362) 23 72 10

Про нас

КНП “Центральна міська лікарня” Рівненської міської ради – є закладом охорони здоров’я – комунальним некомерційним підприємством, що надає медичні послуги в порядку та на умовах, встановлених законодавством України та Статутом.

Основною метою діяльності

КНП "ЦМЛ" РМР є забезпечення медичного обслуговування населення шляхом надання йому вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої), паліативної допомоги, медичної реабілітації.

Повноваження

КНП "ЦМЛ" РМР надає медичні послуги на підставі ліцензії на медичну практику. Підприємство має право здійснювати лише ті види медичної практики, які дозволені органом ліцензування при видачі ліцензії на медичну практику.
За більш ніж 100 років свого існування лікарня пройшла складний шлях розвитку до сучасного багатофункціонального закладу, який надає, як ургентну, так і планову медичну допомогу жителям м. Рівне та області. Міська лікарня є єдиною в місті, що цілодобово надає невідкладну допомогу по всіх профілях на 250тис. жителів м. Рівне. Головний лікар КНП «Центральна міська лікарня» РМР, заслужений лікар України, кандидат медичних наук Євгеній Кучерук очолює лікарню 30 років.

В установі працює 1390 працівників: 561 чол. середній медичний персонал, 249 лікарів, 10 із них є кандидатами медичних наук, 13 – лікарів мають звання «заслуженого лікаря України».

Міська лікарня підтримує тісні зв’язки зі спеціалістами європейських країн (Польщі, Угорщини, Німеччини, Швейцарії, Великобританії, Італії), а також США і Канади. Наші лікарі мають можливість проходити стажування в обласній лікарні м. Брест, кардіологічній клініці м. Забже, клінічній лікарні №4 м.Люблін, клініці Деегенберг м. Бад Кісінген, побували у США по програмі обміну для молодих спеціалістів «Відкритий світ».
Започатковані щорічні проведення конференцій з міжнародною участю: «Рівненські зустрічі»(ортопедо-травматологічний профіль), «Хірургічні дні», кардіологічні з’їзди.

На базі лікарні функціонує 22 відділення, із них 11 терапевтичних та 12 хірургічних, 6 - мають статус обласних, які є загальними для населення міста та області.

250
працівників
1
відділення
50
лікарів
45 +
років досвіду
Проводиться широкий спектр оперативних втручань в абдомінальній хірургії, серед яких особливе значення займають великі операції у галузі панкреатології та гастроентерології, впроваджено оперативне лікування на судинах нижніх кінцівок та сонних артеріях. Близько 10,5 тис. оперативних втручань на рік.
В лікарні створені і працюють центри спеціалізованої допомоги. У Центрі мікроендоскопічної хірургії лор-органів наявна єдина в західному регіоні мікроендоскопічна апаратура, яка дозволяє лікувати й оперувати практично при усіх хворобах лор-органів. За останні роки центр активно працює з Київським НДІ отоларингології імені О.С. Коломійченка, проводяться слуховідновлючі операції на середньому вусі разом із О.І. Яшаном – доктором медичних наук, професором, завідувачем кафедри отоларингології, офтальмології та нейрохірургії Тернопільського медичного університету. Що в рази підвищило рівень висококваліфікованої допомоги жителям міста та області.
На базі травматологічного відділення відкрито Центр кисті, в якому ургентну цілодобову допомогу надає бригада із травматологів, судинних хірургів та нейрохірургів. За рік у Центрі проліковується більше 200 пацієнтів.

Лікарями урологічного відділення проводиться контактна цисто та уретеролітотрипсія, перкутанна нефролітотрипсія. За допомогою єдиного в Рівненській області біполярного резектоскопа - оперативні втручання з приводу новоутворень сечового міхура.

На базі судинної неврології – відкрито Інсультний центр з палатами інтенсивної терапії. Широко впроваджена методика довготривалого системного тромболізису при ТЕЛА, що покращило виживання та знизило летальність в цій категорії пацієнтів.
Наші лікарі одні з перших в Західній Україні почали проводити коронарографії та стентувати хворих на гострий інфаркт міокарда в перші години від початку хвороби.
2018 року відкрило двері для пацієнтів відділення інтервенційної радіології (кардіології) та реперфузійної терапії.
З кожним роком проводиться більша інтенсифікація роботи з пацієнтами в гострій стадії інфаркту міокарда та гострого порушення мозкового кровообігу. Протягом 2021 року відділенням інтервенційної радіології та репер фузійної терапії було проведено – 678 коронарографій, 445 стентувань, 40 імплантацій ШВР серця, 4 імплантації кардіовертерів-дефібриляторів, 20 аортоангіографій.

48 % пацієнтів з важким інфарктом міокарда стентування проведено в перші 2 години, а 83% в перші 12 годин. Це говорить про добре налагоджену службу інтервенційної кардіології.

Основні завдання та напрямки діяльності

 • забезпечення доступної та якісної медичної допомоги населенню

 • організація належного управління внутрішнім лікувально-діагностичним процесом

 • проведення патологоанатомічних розтинів;

 • надання пацієнтам відповідно до законодавства послуг вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) стаціонарної медичної допомоги, в тому числі невідкладної та денного перебування, необхідної для забезпечення належної профілактики, діагностики і лікування хвороб, травм, отруєнь чи інших розладів здоров’я

 • впровадження нових форм та методів профілактики, діагностики, лікування та реабілітації захворювань і станів

 • надання пацієнтам відповідно до законодавства спеціалізованої та високоспеціалізованої амбулаторної медичної допомоги (спеціалізована медична практика)

 • проведення експертизи тимчасової непрацездатності та контроль за листками непрацездатності, направлення на МСЕК осіб із стійкою втратою працездатності

 • проведення профілактичних оглядів

 • організація діагностичної, лабораторної, консультативної медичної допомоги, а також профілактична та реабілітаційна допомога із залученням професіоналів вищого рівня

 • закупівля лікарських засобів, виробів медичного призначення, медичного обладнання для забезпечення доступною, своєчасною та якісною медичною допомогою; закупівля товарів, робіт та послуг для утримання закладу

 • організація та проведення з’їздів, конгресів, симпозіумів, науково-практичних конференцій, наукових форумів, круглих столів, семінарів тощо

 • проведення інформаційної та освітньо-роз’яснювальної роботи серед населення щодо формування здорового способу життя

 • організація, керівництво і контроль статистичного обліку і звітності; аналіз якісних показників стану медичної допомоги, розробка заходів щодо усунення виявлених недоліків

Слід відмітити стабільний розвиток кардіохірургії у нашому закладі.
У співробітництві з командою спеціалістів з Національного інституту хірургії та трансплантології імені О.О.Шалімова, з якими налагоджена давня тісна співпраця, виконуються надскладні кардіологічні операції на відкритому серці.
З березня 2020 року КМУ №331 від 24.04.2020 року КНП «Центральна міська лікарня» РМР була визначена як опорна для надання допомоги хворим на COVID-19 першої хвилі. Для забезпечення належного медичного обслуговування пацієнтів з COVID-19 в закладі було створено 20 медичних команд. Загалом щомісяця залучалось понад 500 медиків.
Незважаючи на ці складні умови, 18 грудня 2020 року відбулась знакова подія для медицини усієї Рівненщини – перша трансплантація серця! Завдяки згуртованій роботі колективу, трансплант-координаторів шанс одужати отримали ще 4 людей, яким успішно були пересаджені потрібні органи. Відбулась реорганізація хірургічної служби. Відкрито відділення трансплантології та планової хірургії. Протягом 2021року проведено, ще 3 успішні мультиорганні забори та трансплантації.
За останній період лікарні вдалось значно оновити матеріально-технічно базу, зміцнити кадровий потенціал, і завдяки цьому запровадити цілу низку сучасних медичних технологій
В обласному відділенні нейрохірургії функціонує операційний мікроскоп екстра класу. З його допомогою нейрохірургами вперше в області було впроваджено оперативні втручання високої складності з приводу внутрішньо-мозкових пухлин.
Клініко-діагностична лабораторія має високоспеціалізоване оснащення, реагенти провідних світових виробників. За рік проводиться близько 2 869 025 тестів, на даний час діапазон досліджень включає більше 400 методик, які впливають на низку рішень, спрямованих на профілактику та об’єктивну оцінку стану здоров’я населення. А нещодавно було відкрито нову інфекційну лабораторію, для ПЛР-діагностики коронавірусу.

Та найбільша наша цінність – кваліфікований персонал, який сумлінно працює і саме зараз, в ці хвилини, на межі своїх можливостей, протистоїть коронавірусній інфекції. За весь час показник летальності в нашій лікарні один з найнижчих в Україні! Ми радіємо нашим успіхам, і пишаємось нашим колективом, в якому кожен на своєму місці відповідально виконує ту роботу, яку повинен.