07.10.2018

 

 

Неперервна ланка підвищення кваліфікації

 

 

1-2 листопада делегація лікарів КНП «Центральна міська лікарня» Рівненської міської ради відвідали 16 з’їзд хірургів Республіки Білорусь і Республіканську науково-практичну конференцію «Хирургия Беларуси на современном этапе» в місті Гродно (Білорусія). До складу делегації увійшли знані хірурги нашої лікарні: Дундюк І.В. (заступник головного лікаря з хірургічної роботи), Жилінський А. П., Антонюк-Кисіль В., Данильчук О.М. На конференції ними було представлено стендову доповідь: «Результати лікування ускладнених форм первинного прогресуючого хронічного захворювання вен нижніх кінцівок в умовах офісної хірургії».
З доповідями на з’їзді виступали представники Росії, Грузії, України, Польщі. Медична громадськість, що зібралась мала нагоду окреслити пріоритетні шляхи розвитку сучасної хірургії, поспілкуватись з колегами з інших регіонів і країн, налагодити співпрацю.
Проведена в рамках конференції робота секцій дозволила всесторонньо обговорити питання розробки і введення в клінічну практику нових авангардних методів діагностики і хірургічного лікування. Зокрема, сесії: «Невідкладна хірургія органів черевної порожнини: проблеми і досягнення»; «Проблеми і досягнення гепатопанкреатобіліарної хірургії»; «Трансплантологія, клітинні технології, хірургічна ендокринологія: досягнення і перспективи»; «Торакальна хірургія: досягнення і перспективи»; «Колопроктологія: проблеми і досягнення»; «Інноваційні лікувальні діагностичні технології в хірургії»; «Нові діагностичні і лікувальні технології у флебології»; «Нові технології в діагностиці і лікуванні захворювань артерій, і синдрому діабетичної стопи»; «Нові технології в герніології і баріатричній хірургії». Програма була насиченою. Наші лікарі оцінили якість підготовки конференції та її змістове наповнення.
І як зазначив голова Білоруської асоціації хірургів, професор Кондратенко Г.Г.:
– Сьогодні хірургія переживає складний і водночас важливий період пов’язаний з поширенням високотехнологічних методів діагностики і втручань, що стали невід’ємною частиною нашої спеціальності…Даний захід має стати важливою ланкою в неперервному підвищенні кваліфікації хірургів.»