24.11.2017

Конференція «Актуальні інфекційні захворювання. Сучасні аспекти клініки, діагностики, лікування та профілактики»

 

   23-24 листопада у Києві відбулась науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні інфекційні захворювання. Сучасні аспекти клініки, діагностики, лікування та профілактики». Відвідав дану конференцію і завідувач  Обласним інфекційним відділенням для дорослих центральної міської лікарні Дорошенко Сергій Васильович. Організаторами виступали фахівці з: Української військово-медичної академії, ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб імені Л.В. Громашевського НАМН України», Національного військово-медичного клінічного центру «ГВКГ» МО України, Кафедри дитячих інфекційних хвороб Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, Кафедри інфекційних хвороб Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України.
   Розглядались загальні питання стану інфекційної захворюваності в Україні; антибіотикорезистентності в сучасних умовах; питання нових підходів антибіотикотерапії тяжких інфекцій; нові можливості у лікуванні хвороб печінки; питання актуальності захворювань, що викликані грам негативною флорою; моніторингу епідеміологічної ситуації паразитозів України; епідеміологічні та епізоотичні особливості іксодових кліщових Лайм-Бореліозів в Україні у 2016році; поліорганність уражень при хворобі Лайма. Обговорювалось також набуття актуальності проблеми сказу в сучасних умовах.
  З доповідями виступали науковці з різних куточків України, зокрема: Виноград Н.О., д.мед.н., професор, завідувач кафедри епідеміології Львівського Національного медичного університету ім. Д. Галицького, м. Львів; Малий В.П., д.мед.н., професор, завідувач кафедри інфекційних хвороб Харківської медичної академії післядипломної освіти, м. Харків; Чабан Т.В., д.мед.н., професор, завідувач кафедри інфекційних хвороб Одеського Національного медичного університету, м. Одеса; Івахів О.Л., к.мед.н., доцент, Вишневська Н.Ю., к.мед.н., асистент кафедри інфекційних хвороб з епідеміологією ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України», м. Тернопіль; Шостакович-Корецька Л.Р., д.мед.н., професор, завідувач кафедри інфекційних хвороб; ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України» та ще багато інших медиків-вчених.
   Особливими гостями конференції були Алхазов Ю., лікар-інфекціоніст медичного центру «EuroMed», член EASL та APASL, полковник м/с запасу, м. Баку, Азербайджан, він піднімав питання вірусного гепатиту «В» з оглядом клінічних практичних рекомендацій EASL – 2017. Ще одними шанованими гостями були Нагієв А.М., полковник м/с запасу, Курбанов В.А., Медичний центр «Здорова сім’я», Азербайджанський Медичний Університет, м. Баку, Азербайджан. Вони представили на розсуд медичної громадськості свої напрацювання у сфері озонотерапії у комплексі із загальноприйнятими методами лікування епідемічного паротиту.
    Як зазначає завідуючий Обласним інфекційним відділенням для дорослих центральної міської лікарні Дорошенко Сергій Васильович: «В комплексі всіх розглянутих питань, важливі для нашого регіону були доповіді з проблематики кліщових Бореліозів . Зокрема, хронічних форм даного захворювання. Хронічні кліщові Бореліози мають широкий спектр клінічних проявів, які мають відношення до різних медичних спеціалізацій, зокрема – нейробореліози (невропатологи), прояви хронічного Бореліозу у  в кардіологічній практиці(міокардити, кардіологи), ураження опорно-рухового апарату (ортопеди, атрологи), дерматологічні прояви у вигляді дерматитів (дерматологи). За повідомленням науковців кафедри інфекційних захворювань Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України були обстежені усі працівники лісового господарства їхньої області. Результатом чого виявилось 42% обстеженого контингенту позитивні по маркерам кліщового Бореліозу, що спонукає до подальших обстежень, виявлення хронічних форм даного захворювання.
   З досвіду роботи інфекційного відділення міської лікарні, ситуація в місті та регіоні подібна до ситуації у Тернопільській області. Це є актуально і для нашого регіону. І це спонукає лікарів різних спеціалізацій, а в першу чергу інфекціоністів,предметно займатися даною проблемою – виявлення та лікування таких хворих. Чим зараз і займається персонал інфекційного відділення центральної міської лікарні.
   Слід зауважити, що Лайм-Бореліоз перестав бути «хворобою лісу», це явище уже поширилось на місто.
   Важливим фрагментом конференції був розгляд питань ситуації по захворюваності на грип та гострі респіраторні інфекції. В доповідях звучали сучасні підходи до профілактики, діагности та лікування даної групи захворювань, підходи до симптоматичної та противірусної терапії та зокрема, декретованих контингентів (вагітні, хворі з хронічними захворюваннями, хворі з імунодефіцитом, діти молодшого шкільного віку)».
   Представники наукової медичної громадськості, таким чином, мали змогу поінформувати одне одного про стани актуальності  поширених нині інфекційних хвороб, обмінятись власними напрацюваннями та взяти «на озброєння» розглянутий матеріал.