21.11.2017

ОБЛИЧЧЯ ХІРУРГІЧНОЇ СТОМАТОЛОГІЇ

   У багатьох склалося стійке переконання, що вся хірургія в стоматології зводиться до банального видалення зубів. Можливо, так було у минулому. На сьогодні усі зусилля хірургічної стоматології спрямовані на збереження зубів. І єдина перешкода цьому – страх і відверте небажання пацієнтів звертатися за допомогою при зубному болю до стоматолога. Саме несвоєчасне звернення до лікаря стає основною причиною втрати зубів. Для вирішення таких питань, власне, і покликана хірургічна стоматологія, зокрема, колектив відділення щелепно-лицевої хірургії ЦМЛ м. Рівне.

   За останні 20 років кількість хворих із запальними процесами не зменшується. Вони у всіх випадках мають інфекційний характер, тобто в їхньому виникненні, розвитку і перебігу провідна роль належить мікробній флорі. Запальні процеси характеризуються схильністю до швидкого розповсюдження і з самого початку мають дифузний характер. Запальні явища наростають так стрімко, що утворення демаркаційної зони запізнюється, і відмежування осередку ураження виявляється неможливим. 
   Чітке розділення запальних процесів за своїм походженням важливе, оскільки дозволяє уникнути тактичних помилок в діагностиці і лікуванні. Мета лікування хворих з абсцесами і флегмонами щелепно-лицевої локалізації – в найкоротший строк ліквідація інфекційного початку з повним відновленням порушених функцій організму. Досягнути її можливо проведенням комплексної терапії. 
   При виборі лікувальних заходів лікарі відділення враховують локалізацію осередку ураження, вірулентність інфекційного початку, стадію захворювання, характер запального процесу, супутні захворювання і вік хворого. Але найважливішим є адекватне хірургічне лікування гнійного осередку, цілеспрямована антибактеріальна терапія. Антибіотики використовуються з урахуванням посіву на флору з гнійного вогнища і чутливість до них. Вибір дози і шляху введення здійснюється за загальними принципами антибактеріальної терапії.
   Також у нашій роботі дуже важливим є етап планування оперативного втручання. Вивчення та аналіз комп’ютерної томографії за допомогою пакета спеціалізованого програмного забезпечення вже давно став доступним та інформативним методом додаткового обстеження. Але інколи недостатньо провести розрахунки та оцінити щелепно-лицеву ділянку у вигляді зрізів у трьох взаємно перпендикулярних площинах. 
   Колектив відділення тісно співпрацює з кафедрою хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії Львівського національного медичного університету ім. Д. Галицького. Завдяки наявному на її базі принтеру для швидкого прототипування створюються стереолітографічні моделі різного типу складності. Вони використовуються при складних реконструктивно-відновних втручаннях.
   На сьогодні остеосинтез є одним із основних методів лікування при переломах кісток ЩЛД. Сучасні тенденції розвитку імплантатів і техніки оперативних втручань дозволяють застосовувати метод не тільки при простих переломах, але й при тяжких багатоуламкових, сегментарних ушкодженнях.
   На сьогодні сформульовано поняття стабільно-функціонального остеосинтезу — це вид оперативного лікування переломів кісток ЩЛД, що припускає жорстку фіксацію кісткових фрагментів один щодо одного та забезпечує можливість ранньої функції у післяопераційному періоді. Це визначає добрий анатомо-функціональний результат, скорочує термін відновного лікування.
   За останнє десятиріччя галузь стоматології піддалася суттєвому прогресу завдяки більш досконалим знанням про щелепно-лицеву патологію і розвитку нових біологічних технік і протоколів. 
   Одним із найбільш поширених методів отримання тромбоцитарних концентратів є методика PRGF Endoret (Plasma Rich in Growth Factors), запропонована Інститутом біотехнології BTI (Vitoria, Іспанія). Це плазма, збагачена тромбоцитами, циркулюючими протеїнами і факторами росту. Протокол її отримання передбачає використання спеціальних пробірок із наступним одноразовим центрифугуванням і активацією хлоридом кальцію.
Розробка методів лікування для прискорення регенерації м’яких тканин і альвеолярної кістки життєво необхідна для відстрочених протоколів, на короткий, середній або тривалий термін, з метою скорочення часу очікування для пацієнта і поліпшення якості регенерованої тканини. Заповнення постекстракційних лунок PRGF®-ENDORET® з подальшим їх ущільненням аутогенним фібрином дозволяє отримати достатню кількість (показники щільності більш ніж 500 од. Хаунсфілда) і якість (кістка I, II і III типу) альвеолярної кістки для забезпечення первинної стабільності імплантатів як у внутрішній, так і в зовнішній стінках альвеоли протягом короткого періоду – 4-8 тижнів. 
   Лікування лунок після видалення із застосуванням PRGF®-ENDORET® і аутогенного фібрину – це простий, економічний і передбачуваний біотехнологічний процес для регенерації альвеолярної кістки і кератинізованих ясен, який дозволяє істотно скоротити час очікування пацієнта без будь-яких побічних ефектів, як показує досвід.
Робота відділення щелепно-лицевої хірургії ґрунтується на принципах сучасного впровадження передових технологій, саморозвитку, персональної і колективної відповідальності, колегіальності. 
   Наша команда, спеціалісти якої є постійними учасниками вітчизняних та закордонних конгресів, постійно бере участь у тематичних конференціях, комплексно займається діагностикою і хірургічним лікуванням патологій щелепно-лицевого апарату. Проводимо точні діагностичні й лікувальні процедури до вирішення нестандартних питань у лікуванні захворювань ротової порожнини і пластичного моделювання щелепно-лицевого апарата.
Підготував Вадим ГУСАР, лікар-ординатор відділення ЩЛХ ЦМЛ м. Рівне