Фінансово-економічна служба

Структурним підрозділом центральної міської лікарні є бухгалтерія та планово –економічний відділ, які забезпечують бухгалтерський облік матеріальних цінностей, нарахування заробітної плати, соціальних допомог працюючим лікарні та економічну роботу установи на основі застосування сучасних прогресивних методів і форм бухгалтерського обліку, планування та аналізу на всіх етапах діяльності лікарні та ефективному використанню фінансових, матеріальних і трудових ресурсів.

Фінансову службу з грудня 1983 року очолюють головний бухгалтер  Наталія ЛеонідівнаТхоревська; заступник головного бухгалтера Світлана Петрівна Павленчик, спеціаліст з вищою економічною освітою, з великим досвідом роботи, працює в бухгалтерії з 1977 року.

Троцька-А.Л

Заступник головного лікаря з економічних питань Альона Леонідівна Троцька

         Керівники фінансової і економічної служби постійно в своїй роботі використовують передові методи організації бухгалтерського обліку і економічного аналізу господарської діяльності, розробляють заходи по покращенню господарської діяльності, раціональному використання коштів, штатних посад, а також перспективних форм організації праці.

         Економічну службу очолює заступник головного лікаря з економічних питань Альона Леонідівна Троцька, спеціаліст з вищою економічною освітою, працює в лікарні з 2006 року.

В бухгалтерії організовано дві групи в складі одинадцяти бухгалтерів :

  • група розрахунків з працівниками, яку очолює керівник Ніна Тихонівна Новак, спеціаліст з великим практичним досвідом роботи і працює в бухгалтерії лікарні з 1974 року;
  • група обліку матеріальних цінностей, яку очолює керівник Людмила Євгенівна Яновська, спеціаліст з великим практичним досвідом роботи і працює в бухгалтерії лікарні з 1983року.
Ніна Тихонівна Новак

Ніна Тихонівна Новак

Бухгалтерія лікарні забезпечує контроль за правильним витрачанням бюджетних асигнувань,

Людмила Євгенівна Яновська

Людмила Євгенівна Яновська

зберіганням матеріальних цінностей, економним використанням бюджетних коштів.

Планово-економічний відділ  в складі чотирьох економістів забезпечує роботу по плануванню, комплексний економічний аналіз господарської діяльності, на основі якого розробляються заходи по використанню внутрішньогосподарських резервів, раціональному використанню коштів.